2005-10-14

Visa vartåt det barkar 2

Här kommer en variant på den föregående bildserien -- denna gång med två pilar: crossing_trends.ppt.