2005-11-25

Diagram som når fram (artikel)

I rapporter, i pm, i PowerPoint-presentationer – överallt levereras data i diagramform. Här får du några tips om hur man förenklar och förtydligar – för mottagarens skull!

Ladda ner (pdf-fil)