2006-02-05

Litteraturlista

The Non-Designers Design Book

Författare: Williams, Robin
Förlag:
Peachpit Press, ( 2004 )
ISBN:
0-321-19385-7
Kategori:
3. Informationsdesign, allmänt

En mästerlig – och kortfattad! – lärobok i konsten att formge en sida. Pedagogisk, underhållande text och mängder av före–efter-exempel. En av de bästa handböcker jag läst – och fortsätter läsa med jämna mellanrum!

PowerPoint Advanced Presentation Techniques

Författare: Wempen, Faithe
Förlag: Wiley, ( 2004 )
ISBN: 0-7645-6881-7
Kategori: 4. PowerPoint

En välskriven, överskådlig och komplett skrivbordsreferens för Microsofts prakthärke. Bry dig inte om de fula illustrationerna – författaren saknar stilkänsla, men är en god pedagog.


Presentationsteknik – En handbok för underhållande presentationer

Författare: Holmqvist, Thorbjörn
Förlag: Almqvist & Wiksell, ( 1992 )
ISBN: 91-21-60273-5
Kategori: 4. PowerPoint

En gammal bok, javisst, men i många stycken fullt användbar för den datoriserade presentatören – även när det gäller utformningen av PowerPoint-bilder!


Overheadboken - En handbok för lyckade overheadbilder

Författare:
Holmqvist, Thorbjörn
Förlag:
Liber-Hermods, ( 1995 )
ISBN:
91-23-01571-3
Kategori:
4. PowerPoint

Massor av bra idéer för dig som gör PowerPoint-bilder i datorn. Moderna böcker om talarstöd skjuter ofta över målet, och trasslar in sig i tekniken. Det är bra att retro-tänka då och då!

Creating a Presentation in PowerPoint

Författare: Tom Negrino
Förlag:
Peachpit Press, ( 2005 )
ISBN:
0-321-27844-5
Kategori:
4. PowerPoint

En riktig börja-från-början-bok som guidar dig igenom de viktigaste funktionerna i PowerPoint 2003. Vill du snabbt lära dig programmet så föreslår jag att du köper den här och låser in dig med datorn i ett par timmar.


Displaying Your Findings – A Practical Guide for Creating Figures, Posters, and Presentations

Författare: Nicol, Adelheid & Pexman, Penny
Förlag: American Psychological Association, ( 2003 )
ISBN: 1-55798-978-8
Kategori: 5. Forskningsposters

Informationsdesign av och för amerikanska psykologer – en akademisk kommunikationskultur av det mer konservativa slaget. Ger en hel del bra idéer, men innehåller också – som alla böcker av den här typen – mycket som är självklart för den som kan det här med informationsdesign.

Say It with Charts / Workbook

Författare: Zelazny, Gene
Förlag: McGraw-Hill, ( 2005 )
ISBN:
0-07-144162-X
Kategori:
6. Diagram

Övningarna i denna arbetsbok till "Say It With Charts" är riktigt knepiga. Naturligtvis oerhört nyttig för den som vill bli en mästare på diagram och tabeller, men för de flesta räcker det mer än nog att läsa textboken.

Say It With Charts

Författare: Gene Zelazny
Förlag:
McGraw-Hill, (2001)
ISBN: 0-07-136997-x
Kategori:
6. Diagram

En lysande introduktion för den som vill ha ordning på begreppen när det gäller diagram. Zelaznys fokus är hela tiden mottagarens behov och presentationssituationen; här handlar det om diagram som ska förklara och illustrera, inte användas som verktyg för analys!


Show Me the Numbers

Författare: Few, Stephen
Förlag: Analytic Press, ( 2004 )
ISBN: 0-970601-99-9
Kategori: 6. Diagram

En grundlig kurs i konsten att formge tabeller och diagram som upplyser och förtydligar. Stundtals lite omständlig – i sedvanligt amerikanskt maner – men överlag en lättläst och pedagogisk framställning. En utsökt bokdesign bidrar också till en trevlig läsupplevelse.