2007-04-10

Skrivfel sticker i ögat på naturentusiasterna

Hur många svenskar känner till skrivreglerna för binär nomenklatur, dvs. den vedertagna namngivningen av levande organismer som Linné införde?
Exempel: Det vetenskapliga namnet för vitsippa är Anemone (släktnamn) nemorosa (artepitet).
Inte många, men naturligtvis är denna lilla skara mycket stolt över sina kunskaper, och väldigt bestämd med att man skriver släktnamnet med stor bokstav och artepitetet med liten bokstav. Annars blir det fel, och det får det inte bli. Stöka inte till i Carls välordnade byrålådor!

Kia imponerar med andra ord inte på landets naturnördar – som ju borde vara en viktig målgrupp för en miljöbil.”I harmoni med miljön” enligt egen utsago – men inte med skrivreglerna för binär nomenklatur.