2006-11-15

På banan igen

Så går en dag än från vår tid och kommer icke mer säger den gamla psalmen. Med tanke på att det var i 1819 års penningvärde är det väl rimligt att jämställa det med en månad idag?

Hej igen!