2007-07-13

Lite för lite – mycket, mycket bättre

”Lite för lite” är en användbar formel för den som
  • vill äta sunt och leva länge
  • hålla sina åhörares intresse vid liv.
I sin utmärkta blogg Presentation Zen drar Garr Reynolds paralleller mellan goda kostvanor och lyckade föreläsningar. I centrum står principen Hara Hachi bu – ’ät tills magen är fylld till fyra femtedelar”.Jag kommer att tänka på en gammal (och numera politiskt inkorrekt) minnesregel:
Ett tal ska vara som en kjol: tillräckligt långt för att täcka det viktigaste, men kort nog för att hålla intresset vid liv.
PS Under googlandet lärde vi oss att invånarna på de japanska Ryukyuöarna (av vilka Okinawa är störst och mest välkänd) har ovanligt sunda levnads- och kostvanor, något som speglas i det s.k. Okinawa Diet-konceptet.

/Olle B.