2006-11-18

Tre saknade bokstäver


Här en skärmdump från www.garmin.se. Ni vet väl alla vad Garmin gör för slags produkter? Jaså, inte. Då ska jag bokstavera: Gustav, Petter, Sigurd!

På jätteplakaten på stan kan man se gaffeln och kniven (som är rätt snygga) och en liten, liten Garmin-logga i hörnet. Eftersom de flesta inte har en aning om vad Garmin står för förvandlas budskapet till bakgrundsbrus – en buske i den semiotiska undervegetationen.

Tänk så enkelt det hade varit att peta in de tre bokstäverna någonstans:
  1. Gustav
  2. Petter
  3. Sigurd.
Då hade företagsidentiteten varit solklar!

2006-11-17

Work in progress: Policy för att svara på illvilliga kommentarer

En snabb skiss till en kommenterings-policy. Tyck gärna till!

Fall 1: Personangrepp eller obscent språk, anonym avsändare

1. Radera.
2. Lägg till en egen kommentar:
”En anonym kommentar ströks eftersom den innehöll personangrepp/obscent språk.”

Fall 2: Personangrepp eller obscent språk, identifierad avsändare.

1. Lägg till en egen kommentar:
”Jag är villig att lyssna på och bemöta kritik. Men jag tänker inte svara på inlägg som innehåller personangrepp eller obsceniteter.”
2. Skriv en varning om avsändaren följer upp med fler personagrepp eller obsceniteter:
”Jag kommer att spärra dig om du inte ändrar tilltalston och språkbruk.”
3. Om avsändaren fortsätter: blockera honom eller henne!

Fall 3: Befogad kritik, anonym avsändare.

1. Lägg till en egen kommentar:
”Om du vill diskutera detta kan du väl skicka ett mejl till XX@XX.XX?”

Fall 4: Befogad kritik, identifierad avsändare.

1. Lägg till en egen kommentar där du
a) visar att du är angelägen om att bemöta avsändaren
b) yttrar dig över sakfrågan utan att göra vare sig mothugg eller eftergifter
c) (om möjligt) föreslår en konkret åtgärd för att undvika problemet i framtiden
d) bibehåller en vänlig ton.

2. Om diskussionen fortsätter: be avsändaren gå över till mejl

2006-11-15

På banan igen

Så går en dag än från vår tid och kommer icke mer säger den gamla psalmen. Med tanke på att det var i 1819 års penningvärde är det väl rimligt att jämställa det med en månad idag?

Hej igen!